ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ

Μετουσίωση των πρωτεϊνών

Η άσκηση 7 του εργαστηριακού οδηγού. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μακρομόρια».

Read more: Μετουσίωση των πρωτεϊνών

Παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση

Η άσκηση 2 του εργαστηριακού οδηγού. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 2ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου».

Read more: Παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση

Δράση των ενζύμων

Η άσκηση 11 του εργαστηριακού οδηγού. H άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ουΚεφαλαίου με τις πρωτεΐνες ή στο 2ο κεφάλαιο στην ενότητα «Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου ?υπεροξειδιοσώματα» ή στο 3ο στην ενότητα «Ένζυμα ? Βιολογικοί καταλύτες».

Read more: Δράση των ενζύμων

Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών

Η άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 3ου Κεφαλαίου στην ενότητα «Φωτοσύνθεση».

Read more: Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών

Ανίχνευση αμύλου - πρωτεϊνών

Η άσκηση 8 του εργαστηριακού οδηγού. H άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μακρομόρια».

Read more: Ανίχνευση αμύλου - πρωτεϊνών