ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Παρατήρηση φυτικών ?ζωικών κυττάρων

Η άσκηση 1 του εργαστηριακού οδηγού Γ Γυμνασίου. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ουΚεφαλαίου «Οργάνωση της ζωής ? Βιολογικά συστήματα».

Read more: Παρατήρηση φυτικών ?ζωικών κυττάρων

Παρατήρηση πρωτοζώων

Η άσκηση 2 του εργαστηριακού οδηγού Γ Γυμνασίου. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου «Οργάνωση της ζωής ? Βιολογικά συστήματα».

Read more: Παρατήρηση πρωτοζώων

Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών

Η άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού Γ΄Γυμνασιου. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου «Οργάνωση της ζωής ? Βιολογικά συστήματα».

Read more: Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών

Παρατήρηση χρωμοσωμάτων

Η άσκηση 9 του εργαστηριακού οδηγού Γ΄ Γυμνασιου. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 5ου Κεφαλαίου «Διατήρηση & συνέχεια της ζωής».

Read more: Παρατήρηση χρωμοσωμάτων

Aπομόνωση νουκλεϊκών οξέων

Η άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού Γ΄ Γυμνασιου (από κύτταρα μπανάνας). Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 5ου Κεφαλαίου «Διατήρηση & συνέχεια της ζωής».

Read more: Aπομόνωση νουκλεϊκών οξέων

Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών

Η άσκηση 11 του εργαστηριακού οδηγού Γ΄ Γυμνασιου (από κύτταρα μπανάνας). Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 5ου Κεφαλαίου «Διατήρηση & συνέχεια της ζωής».

Read more: Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών