ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρώτη επίσκεψη στο εργαστήριο ? γνωριμία με το μικροσκόπιο

Μια πρώτη γνωριμία με το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, κανόνες ασφαλείας και γνωριμία με τα όργανα και τις συσκευές που χρειάζονται για τις εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας.

Read more: Πρώτη επίσκεψη στο εργαστήριο ? γνωριμία με το μικροσκόπιο

Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων

Η άσκηση 1 του εργαστηριακού οδηγού Α Γυμνασίου. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου «Η Οργάνωση της ζωής».

Read more: Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων

Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων

Η άσκηση 2 του εργαστηριακού οδηγού Α Γυμνασίου. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου «Η Οργάνωση της ζωής».

Read more: Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων

Παρατήρηση άνθους

Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 6ου Κεφαλαίου «Αναπαραγωγή»

Read more: Παρατήρηση άνθους

Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα

Η άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού Α΄Γυμνασιου. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 2ου Κεφαλαίου «Πρόσληψη ουσιών και Πέψη».

Read more: Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα

Σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση

Εργαστηριακή άσκηση όπου μελετάται η σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση των φυτών.

Read more: Σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση

Μεταφορά ουσιών στα φυτά

Μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα φυτά μεταφέρουν ουσίες από τις ρίζες σε όλα τα μέρη τους καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την μεταφορά αυτή.

Read more: Μεταφορά ουσιών στα φυτά

Σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση - παραγωγή αμύλου

Εργαστηριακή άσκηση όπου μελετάται η σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση και η παραγωγή αμύλου.

Read more: Σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση - παραγωγή αμύλου