ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος αίματος

Η άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 6ου Κεφαλαίου «Μεταφορά ουσιών».

Read more: Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος αίματος

Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεος

Η άσκηση 8 του εργαστηριακού οδηγού. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 7ου Κεφαλαίου «Αναπαραγωγή ? Ανάπτυξη».

Read more: Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεος