ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Ένα από τα φαινόμενα που μπορούν να οδηγήσουν σε ερημοποίηση μιας περιοχής είναι η αλάτωση.

Read more: ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ