ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2005

Θέματα Α΄φάσης

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2006

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2007

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2008

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2009

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2010

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2011

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2012

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2013

A ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2014

A ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2015

A ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2016

A ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις

2017

A ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Aπαντήσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα Α΄φάσης Aπαντήσεις

Θέματα Β΄φάσης Απαντήσεις