ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων

Η άσκηση 1 του εργαστηριακού οδηγού (από κύτταρα μπανάνας). Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου «Το γενετικό υλικό». Εναλλακτικά μπορεί να απομονωθούν νουκλεϊκά οξέα από επιθηλιακά κύτταρα της στοματικής κοιλότητας.

Read more: Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων

Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου

Η άσκηση 3 του εργαστηριακού οδηγού. Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ύλη 1ου κεφαλαίου στην ενότητα «καρυότυπος» και με την ύλη του 6ου κεφαλαίου «Μεταλλάξεις».

Read more: Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου