ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πειράματα Δημοτικού

Παρατηρήσεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις(με μικροσκόπιο) του δημοτικού.

Read more: Πειράματα Δημοτικού

΄Eμβια - ΄Aβια

Παρουσίαση του αντίστοιχου μαθήματος από το «Ερευνώ & ανακαλύπτω» της ΣΤ΄Δημοτικού, με εργαστηριακές ασκήσεις.

Read more: ΄Eμβια - ΄Aβια