ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ IΙ

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα)

Η άσκηση 1 του εργαστηριακού οδηγού (από κύτταρα μπανάνας). Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου «Το γενετικό υλικό».

Read more: Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα)

Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου

 

Η άσκηση 3 του εργαστηριακού οδηγού. Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ύλη 1ου κεφαλαίου στην ενότητα «καρυότυπος» και με την ύλη του 6ου κεφαλαίου «Μεταλλάξεις».

Read more: Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου