ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Παρατήρηση βακτηρίων

Λακτοβάκιλλοι στο γιαούρτι ? μέθοδος χρώσης ? μονιμοποίηση παρασκευάσματος. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του κεφαλαίου: Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους.

Read more: Παρατήρηση βακτηρίων

Καλλιέργεια βακτηρίων

Καλλιέργεια βακτηρίων σε θρεπτικό υλικό άγαρ. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του κεφαλαίου: Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους.

Read more: Καλλιέργεια βακτηρίων

Παρατήρηση μυκήτων

Παρατήρηση των κυττάρων ζυμομυκήτων, του τρόπου πολλαπλασιασμού τους και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξή τους. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του κεφαλαίου: Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους.

Read more: Παρατήρηση μυκήτων

Καταγραφή ενός πληθυσμού σ΄ ένα οικοσύστημα

Καταγράφουμε έναν πληθυσμό στο οικοσύστημά του. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του κεφαλαίου : Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους.

Read more: Καταγραφή ενός πληθυσμού σ΄ ένα οικοσύστημα

Μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης του χαρτιού

Παρατηρούμε τον ρυθμό αποικοδόμησης του χαρτιού και ανακαλύπτουμε κάποιους από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αποικοδόμηση. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του κεφαλαίου : Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους.

Read more: Μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης του χαρτιού

Η δράση των ενζύμων

Η δράση των ενζύμων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την δράση τους. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία της ενότητας : Ένζυμα & μεταβολισμός

Read more: Η δράση των ενζύμων