ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ

Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων

Λακτοβάκιλλοι στο γιαούρτι ? μέθοδος χρώσης ? μονιμοποίηση παρασκευάσματος. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μικροοργανισμοί».

Read more: Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων

Ανάπτυξη ζυμομυκήτων στη μαγιά

Παρατήρηση των κυττάρων ζυμομυκήτων, του τρόπου πολλαπλασιασμού τους και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξή τους.

Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μικροοργανισμοί».

Read more: Ανάπτυξη ζυμομυκήτων στη μαγιά

Παρατήρηση πρωτοζώων

Παρατήρηση πρωτοζώων και του τρόπου κίνησης των. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μικροοργανισμοί».

Read more: Παρατήρηση πρωτοζώων

Καλλιέργεια βακτηρίων

Καλλιέργεια βακτηρίων σε θρεπτικό υλικό άγαρ. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μικροοργανισμοί».

Read more: Καλλιέργεια βακτηρίων