ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Mικροσκοπική παρατήρηση μονίμων παρασκευασμάτων κυττάρων και ιστών

Η άσκηση να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου «Από το κύτταρο στον οργανισμό».

Read more: Mικροσκοπική παρατήρηση μονίμων παρασκευασμάτων κυττάρων και ιστών

Παρατήρηση επιθηλιακών κυττάρων στοματικής κοιλότητας