ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Παρατήρηση πρωτοζώων

Παρατήρηση πρωτοζώων και του τρόπου κίνησης των. Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μικροοργανισμοί».