ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάπτυξη ζυμομυκήτων στη μαγιά

 

Παρατήρηση των κυττάρων ζυμομυκήτων, του τρόπου πολλαπλασιασμού τους και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξή τους.

Να πραγματοποιηθεί κατά την διδασκαλία του 1ου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Μικροοργανισμοί».