ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Α΄ Γυμνασίου

Οδηγίες για την Αξιολόγηση (ΥΠΑΙΘ)

 

1η Μέτρηση μήκους, εμβαδού

Φύλλο Εργασίας ΕΚΦΕ Μαγνησίας

Φύλλο Εργασίας ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

Αξιολόγηση στις μετρήσεις ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

 

3η Μέτρηση μάζας, όγκου και πυκνότητας

 Φύλλο Εργασίας ΕΚΦΕ Μαγνησίας

Μέτρηση Όγκου Βάτσιος Ξενοφών

Μέτρηση Πυκνότητας Βάτσιος Ξενοφών

Πυκνότητα: Γκινίδης Γιάννης

Μέτρηση Πυκνότητας      

Πυκνότητα Στερεού

Πυκνότητα με ΤΠΕ

 

4η Μετρήσεις θερμοκρασίας – Η βαθμονόμηση

 Φύλλο Εργασίας ΕΚΦΕ Μαγνησίας

Αξιολόγηση στην Θερμοκρασία ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων

 

5η Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία – Η θερμική ισορροπία.

Οδηγίες – παρατηρήσεις ΕΚΦΕ Μαγνησίας

 

6η Οι αλλαγές κατάστασης του νερού – Ο «κύκλος» του νερού.

Οδηγίες – παρατηρήσεις ΕΚΦΕ Μαγνησίας

 

7η Η διαστολή και συστολή του νερού – Μια φυσική « ανωμαλία »

      Οδηγίες – παρατηρήσεις ΕΚΦΕ Μαγνησίας

 

8η Το φως θερμαίνει – «ψυχρά» και «θερμά» χρώματα.

Οδηγίες – παρατηρήσεις ΕΚΦΕ Μαγνησίας

 

Κατασκευή και μελέτη Ηλιακού Αποστακτήρα

Μια εφαρμογή της 6ης και 8ης δραστηριότητας

 

9η Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-Θερμαίνει

Οδηγίες-παρατηρήσεις  ΕΚΦΕ Μαγνησίας

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2014 (29-3-2014)

        Θέματα – Λύσεις α΄ γυμνασίου

 

Β΄ Γυμνασίου

 

Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου (1)

1η προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

2η Προσέγγιση

Οδηγίες για την άσκηση

Το φύλλο εργασίας

Το παχύμετρο και η χρήση του

 

Μέτρηση βάρους, μάζας και πυκνότητας (2)

Φύλλο Εργασίας

 

 Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (4)

Η άσκηση με τρενάκι

Η άσκηση με αλφαδολάστιχο

 

Νόμος του Hooke (7)

1η προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

2η Προσέγγιση Νόμος Hooke – Σύνθεση Δυνάμεων

3η Προσέγγιση Νόμος Hooke

 

Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη (9)

1η Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

2η Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

        Τρία διδακτικά σενάρια σε τρία μαθησιακά περιβάλλοντα 

Διδακτικό σενάριο – Γκινίδης Γιάννης

 Διδακτικό σενάριο – Μωυσής Μεναχέμ

      Διδακτικό σενάριο – Παπαργύρη Σοφία

 

Βαθμονόμηση θερμομέτρου (10) (εκτός ύλης 2014-15)

Φύλλο Εργασίας

 

Βρασμός (12) (εκτός ύλης 2014-15)

Φύλλο Εργασίας

 

Γ΄ Γυμνασίου

 

Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (1)

Φύλλο Εργασίας

 

Ο Νόμος του Ohm (2)

Φύλλο Εργασίας  

 

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (4)  και Παράλληλη σύνδεση αντιστατών (5)

Φύλλο Εργασίας

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (4)

 

Διακοπή και βραχυκύκλωμα (6)

Φύλλο Εργασίας

1-Φωτογραφία        2-Φωτογραφία        Βίντεο

 

Ένα Διδακτικό Σενάριο «Ο Νόμος του Ohm - Σύνδεση αντιστατών» Γ. Γκινίδης

Διδακτικό Σενάριο    Ο Νόμος του Ohm   

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά    Παράλληλη σύνδεση αντιστατών

 

Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς (7)

Φύλλο Εργασίας

 

Μελέτη κυμάτων (9.1)

Φύλλο Εργασίας

 

Διάθλαση (12)

1η Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

2η Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

 

Συγκλίνοντες φακοί (13) (εκτός ύλης 2014-15)

Φύλλο Εργασίας

 

 

Α΄ Λυκείου και Α΄ ΕΠΑΛ

 

Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης (1)

Εργαστηριακός Οδηγός     Τετράδιο Εργασιών  (ΥΠΑΙΘ)

Φύλλο Εργασίας (ΕΚΦΕ)

 

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α)

Εργαστηριακός Οδηγός            Τετράδιο Εργασιών (ΥΠΑΙΘ)

Φύλλο Εργασίας (ΕΚΦΕ)

 

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη
 πτώση σώματος (9)

Εργαστηριακός Οδηγός     Τετράδιο Εργασιών  (ΥΠΑΙΘ)

1η Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας (ΕΚΦΕ)

2η  Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας (ΕΚΦΕ)

 

 

Επιπλέον …

Ττριβή Ολίσθησης σε Κεκλιμένο Επίπεδο

 

Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας και Β΄ ΕΠΑΛ

Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή και
ωμικό  καταναλωτή (2)  

1η προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

2η προσέγγιση (ΕΚΦΕ Αιγίου)     Φύλλο Εργασίας

 

Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3)

1η προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

2η προσέγγιση (ΕΚΦΕ Αιγίου)    Φύλλο Εργασίας

 

 

        

Ποιοτική μελέτη των τριών βασικών πειραμάτων του Ηλεκτρομαγνητισμού

(Oersted, Δύναμη Laplace και φαινομένου Επαγωγή Faraday).

Εφαρμογές στον ηλεκτρομαγνήτη στον Ηλεκτρικό κινητήρα και την Ηλεκτρική γεννήτρια.

Φύλλο Εργασίας

 

 

Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς (5)

Φύλλο Εργασίας

 

Επιπλέον …

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή  – Κανόνας LENZ – Αμοιβαία Επαγωγή - Αυτεπαγωγή

 

Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης

Μελέτη της οριζόντιας βολής  (άσκηση 4 από τον εργαστηριακό οδηγό της Α’ Λυκείου)

Φύλλο Εργασίας

Βίντεο με την λειτουργία της διάταξης

 

 Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη ( άσκηση 8 από τον οδηγό της Α’ Λυκείου)

Φύλλο Εργασίας

Βίντεο με την λειτουργία της διάταξης

 

Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων (1)

1η  Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

2η  Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

3η  Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

 

Γνωριμία με τον παλμογράφο- Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινομένου επαγωγής (6.1)

Γνωριμία με τον παλμογράφο

Φύλλο Εργασίας

 

Μέτρηση του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου ( 7)

 Φύλλο Εργασίας

 

Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

 

Παρατήρηση συνεχών - γραμμικών φασμάτων (1)

Φύλλο Εργασίας

 

Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης

 

Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilog (όπου υπάρχει)

ή  εναλλακτικά Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας (1,Β)

Φύλλο Εργασίας

 

Κρούσεις 

Μέτρηση Εναλ τάσης και συχνότητας

Διακρότητα

 

Μέτρηση της ροπής αδράνειας κυλίνδρου

1η  Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

2η  Προσέγγιση Φύλλο Εργασίας

 

Μελέτη του ιξώδους υγρού

1η Προσέγγιση ΥΠΕΘ & ΠΑΝΕΚΦΕ

2η Προσέγγιση ΕΚΦΕ Μαγνησίας

 

Γ΄ ΕΠΑΛ ΦΥΣΙΚΗ (Ι)

 

 Μελέτη Μετασχηματιστή

Φύλλο Εργασίας

 

Διάθλαση φωτός-Νόμος Snell

Φύλλο Εργασίας

 

Συγκλίνοντες φακοί

Φύλλο Εργασίας

 

 

 

                                  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα