Το ΕΚΦΕ Μαγνησίας

                 

Προγραμματίζει

 

 

 

Οργανώνει

Υλοποιεί

 

 

*      Πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των σχολικών εργαστηρίων

 

*      Υποστηρίζει τα σχολικά εργαστήρια

 

*      Οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια με εργαστηριακές ασκήσεις για καθηγητές και δασκάλους

 

*      Πραγματοποιεί επισκέψεις στα σχολικά εργαστήρια

 

*      Πραγματοποιούνται επισκέψεις των μαθητών στο ΕΚΦΕ

 

*      Διαθέτει έκθεση εργαστηριακών οργάνων και πειραματικών διατάξεων.

 

*      Συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης

 

 

*      Συνεργάζεται με άλλα εργαστηριακά κέντρα Παιδαγωγικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια

 

*      Παράγει εργαστηριακό – εκπαιδευτικό υλικό

 

*      Επισκευάζει – συντηρεί εποπτικά και εργαστηριακά όργανα.

 

*      Κατασκευάζει και διαθέτει απλές εργαστηριακές διατάξεις.

 

*      Διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη και βιντεοθήκη 

 

*      Προβάλει μέσα από την ιστοσελίδα του πλούσιο υλικό

 

 

 

Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ για το σχολικό έτος 2002-2003

Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ για το σχολικό έτος 2003-2004

Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ για το σχολικό έτος 2004-2005

                                                                                    Δραστηριότητες στη Φύση