ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Υπεύθυνος: Βάτσιος Ξενοφών

 

fonbat@sch.gr

εργαστηριακές ασκήσεις

Όλες οι υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, μια πρόταση για εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας στο Δημοτικό και υλικό για την πραγματοποίηση επιπλέον εργαστηριακών ασκήσεων.   

εκπαιδευτικά σενάρια

Σενάρια και φύλλα εργασίας για το λογισμικό «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου» 

 

βιβλία βιολογίας

Τα σχολικά βιβλία βιολογίας, με τους αντίστοιχους εργαστηριακούς οδηγούς, τετράδια ασκήσεων και το βιβλίο του εκπαιδευτικού, για την Α΄ Γυμνασίου, Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου Γενικής παιδείας.

 

βίντεο βιολογίας

Εκπαιδευτικά βίντεο και animation με θέματα βιολογίας.

 

ανακοινώσεις

Ειδήσεις που αφορούν την βιολογία.